22

Uddannelse

Hvis man vil tage en uddannelse som lærer i Alexanderteknik, tager det 3 år på en privat skole. Uddannelsen er hovedsagelig af praktisk karakter. Den har til formål først og fremmest at hjælpe den studerende til at udvikle en tilstrækkelig høj standard i egen brug og koordination, hvilket er forudsætningen for den efterfølgende formidling af teknikken til andre. Den studerende tilegner sig således et grundigt kendskab til principperne i teknikken gennem personlig erfaring. Dagligt føres den studerende gennem disse processer ved en omhyggelig individuel vejledning.

For at blive optaget som medlem i Dansk forening af lærere i Alexanderteknik, DFLAT, skal man have gennemført den 3-årige uddannelse på en DFLAT godkendt skole. Der findes for tiden to dansk skoler, som er DFLAT godkendt:

Center for Alexanderteknik v. Carsten Møller Sankt Knuds Vej 50, baghuset 1. sal, 1903 Frederiksberg C. Tlf: 2878 1407

www.alexanderteknik.dk 
info@alexanderteknik.dk

Jeppe Juhl Christensen
Københavns Alexanderteknikskole, Tagensvej 85c, 1. sal, 2200 København, Telefon: 27 20 13 43