22

Om Tavshedspligt

Alexandertekniklæreren har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger om sine elevers helbred og andre fortrolige oplysninger uden samtykke.

Eleven har etisk set ret til at blive respekteret som person og dermed ret til ikke at blive kompromitteret på person, værdighed og integritet.

Bestyrelsen:
Formand: Birgitte Due kontakt info@dflat.dk
Næstformand: Grethe Hvam
Kasserer: Karin Hyveled Olesen
Bestyrelsemedlem: Vivi Hansen
Elevrepræsentant: Morten Hillgaard Bulow
Etisk Råd:
Mary McGovern kontakt marymcgovern2000@gmail.com
Annette Kibsgaard.
Skoleudvalg:
Ulla Pedersen