22

Om DFLAT

DFLAT, Dansk Forening af Lærere i Alexanderteknik er en forening af alexanderlærere, som er bosiddende i Danmark, og som har en godkendt uddannelse til at undervise i Alexanderteknik.

Alexandertekniklærer er ikke en beskyttet titel. Hvis din lærer ikke er medlem af DFLAT, og du er i tvivl om dennes uddannelsesbaggrund, så er du velkommen til at kontakte os om det.

Foreningen blev organiseret i 1987, og den er tilknyttet den britiske forening “The Society of Teachers of the Alexander Technique” (STAT), som blev etableret i 1958, og som har hovedsæde i London. DFLAT er forpligtet til at følge denne forenings professionelle og etiske standard.

Foreningens formål er primært at videreføre traditionen og sikre den høje undervisningsstandard, som blev grundlagt af Alexander og hans nærmeste medarbejdere, samt at udbrede kendskabet til Alexanderteknikken i teori og praksis. Hvis man ønsker at være med til at støtte og fremme udbredelsen af Alexanderteknik uden at være alexanderlærer, kan man blive medlem som ven af foreningen. Alle medlemmer får løbende tilsendt nyheder fra foreningen via mail, eller med posten 2-4 gange om året.

Orientering herom og indmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens formand. E-mail: info@dflat.dk