22

Hjælp ved nakkesmerter

Studie publiceret i januar 2018: Alexanderteknik reducerer kroniske nakkesmerter

Kroniske nakkesmerteplagede kan forvente en reduktion af smerter med 87%,
når behandling hos egen læge kombineres med undervisning i alexanderteknik.

Det er konklusionen på et randomiseret kontrolleret studie omhandlende alexanderteknik
eller akupunktur som intervention overfor kroniske nakkesmerter,
publiceret i European Journal of Integretive Medicine i januar 2018.

Studiet ATLAS havde 517 deltagere, alle med kroniske nakkesmerter i gennemsnit i mere end 6 år.

Ved lodtrækning blev deltagerne delt i 3 lige store grupper:
• Én gruppe fik 20 lektioner i alexanderteknik (i alt 600 minutter) plus almindelig behandling
hos praktiserende læge (fx medicinsk eller fysioterapi).
• Én gruppe fik behandlinger med akupunktur varende i alt 600 min. + almindelig behandling
hos praktiserende læge.
• Én gruppe fik udelukkende almindelig behandling hos praktiserende læge.

Konklusion:
Kombinationen af almindelig behandling hos praktiserende læge med 20 lektioner i alexanderteknik
nedsætter nakkesmerterne signifikant og forbedrer deltagernes egenomsorg og evne til at gøre
hverdagen lettere for sig selv. Gruppen oplevede 1 år efter endt intervention en bedring på 87%.
Gruppen, der kun fik almindelig behandling hos praktiserende læge oplevede 25% bedring.

Intervention med alexanderteknik eller akupunktur er ikke blevet sammenlignet i studiet
Men deltagerne, der fik behandling med akupunktur, opnåede ligeledes en signifikant bedring.
Rapporten om denne del af studiet er offentliggjort i The Journal of Alternative and Complementary
Medicine.
Det er værd at bemærke, at deltagerne som en del af akupunkturen har fået vejledning i såvel kost,
afspænding, motion og arbejdsrelaterede spørgsmål. Hvor stor en rolle disse faktorer spiller i
forhold til selve akupunkturen er ikke nævnt i artiklen.

Studiet omhandlende nakkesmerter og alexanderteknik:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1876382017302330?via%3Dihub#bib0150

Studiet omhandlende nakkesmerter og akupunktur:
http://online.liebertpub.com/doi/10.1089/acm.2016.0303

Yderligere information
formand for Dansk Forening for Lærere i Alexanderteknik DFLAT
Birgitte Due, 29800047, info@dflat.dk eller
Signe Gad, 28159438, signe@alexandermetoden.dk

Lidt om samfundsøkonomi
Det nye studie har britiske deltagere. Da danskere og briter fører stort set den samme livsstil i
forhold til motion, bevægelse, stillesidning og ikke mindst brug af pc og mobiltelefon, kan vi
overføre resultaterne til danske forhold.
Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen fra 2015 bruger samfundet 917 millioner kroner årligt på
behandling af nakkesmerter. Dertil skal lægges 2 milliarder, der går til sygefravær og førtidspension
pga kroniske nakkesmerter. Professionelle lærere i alexanderteknik forventer, at tallet vil stige, da et
voksende antal personer vil komme til at få mén af årelang uhensigtsmæssig holdning og bevægelse

ved stigende brug af pc og mobiltelefon; vi taler fx om ”mobilnakke”. Det er derfor ikke blot
menneskelige lidelser, men også store beløb, der kan spares, hvis der interveneres med en tilgang,
der har langtidseffekt.

Om forskning i alexanderteknik
En stor mængde studier ( www.alexanderstudies.org )dokumenterer alexanderteknikkens gunstige
resultater i forhold til smertebehandling, balance, muskeltonus, effektivitet, præcision,
udholdenhed, reduktion af sygedage, m.m. men undervisningens restituerende effekt er indtil videre
kun solidt dokumenteret med ét andet studie, der er randomiseret og kontrolleret. Det er ATEAM,
2008, som omhandlede lænderygsmerter. Studiet viste en markant reduktion 1 år efter endt
undervisning: deltagerne reducerede 21 månedlige smertedage til 3 efter blot 24 lektioner i
alexanderteknik – konstateret 1 år efter sidste lektion.