22

F. M. Alexander

F. M. Alexander lagde navn til den teknik, han udviklede helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet.  Frederick Matthias Alexander, levede fra 1869 – 1955. Han blev født på Tasmanien – Australien og uddannede sig her til professionel recitator. Tidligt i sin karriere fik han problemer med sin stemme, som ingen læger kunne kurere ham for. Han konkluderede at årsagen til stemmeproblemerne måtte ligge i, hvad han gjorde ved sig selv. Ved at iagttage sig selv i spejle mens han reciterede opdagede han visse tendenser i bevægemønstret af hovedet i forhold til kroppen, som ikke var tydelige under almindelig tale. Han observerede, at han gjorde noget andet end det han troede han gjorde. Ved hjælp af en minutiøs fremgangsmåde lykkedes det ham at ændre sit vanemæssige bevægemønster, og hans problemer med stemmen forsvandt.
Lægeundersøgelser viste en betydelig forbedring i funktionen af både hans strubehoved og stemmebånd.
Han kunne dermed konstatere, at den ændrede brug havde bevirket en ændring i funktionen af stemme og åndedræt.

xfmalexander-forside.jpg.pagespeed.ic.609mumLO0s
Alexander erfarede endvidere, at teknikken virker på hele mennesket og ikke kun på stemmen, og han brugte disse erfaringer til at formulere specifikke principper for hensigtsmæssig brug af sig selv og udviklede en teknik til at give disse principper videre til andre. Gang på gang i sin lange undervisningskarriere (1894-1955) erfarede han hos sine elever skadelige vanemønstre, som lignede dem han havde opdaget hos sig selv, og i stigende grad opfattede han disse vaner som en stereotyp adfærd hos mennesker.